kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Keltové (laténská kultura) na Slovensku v 5. - 1. st. př. n. l.

Na území Slovenska se laténská kultura šířila především díky lidem z kmene Cotini - Kotinové ext link 15, kteří byli na severozápadě. Později na jihu byl kmen Bojové -  Boiové - Boii ext link 15. Mezi nejznámější mocenská sídla patří: , , Havranok (SK) ext link 15 , Pohanská (SK) - oppidum ext link 15  ,
Laténská kultura byla rozšířena i u obyvatel tzv. púchovské kultury a na jejich hradištích. Významné jsou nálezy mincí s nápisy v Bratislavě, místa spojená s těžbou a zpracováním kovů - železa, stříbra, zlata, atd.

Chronologické rozdělení laténské doby (mladší doby železné) na Slovensku:

časná doba laténská [Lt A / LA] : 450 (/ 480) – 380 př. Kr.
Expanze Keltů
- jihozápadní Slovensko v polovině pátého století př. n. l. první skupiny Keltů - Bratislava ext link 15Bratislava-Dúbravka ext link 15, Trnava ext link 15, Rakovice ext link 15, hradiště Horné Orešany ext link 15, obchodní kontakty Slovenské Pravno ext link 15, kostrové pohřebiště např. Stupava ext link 15, Senica ext link 15, Bučany ext link 15, Veľký Grob ext link 15, Bernolákovo ext link 15

starší doba laténská [Lt B1 / LB1 a Lt B2 / LB2]: 380 – 275 př. Kr.
velké rozšíření v 2. polovině 4. st. př n. l. podél řek Dunaj, Nitra, Žitava, hron, Ipeľ a dále na jižní a východní Slovensko.

střední doba laténská [Lt C1/LC1 a Lt C2/LC2]: 275 – 120 př. Kr.
počátek ražby stříbrných mincí, stavba sídlišť a hradišť

pozdní / mladší doba laténská [Lt D1/LD1 – Lt D3/LD3 a další roky]: 120 – 60 př. Kr. (přelom letopočtů)
vznik velkých center, oppid, rozvoj řemesel

Literatura
Pieta, K. ext link 15 2008: Keltské osídlenie Slovenska. Nitra.
Kaminská, L. 2018: Dejiny praveku a včasnej doby historickej na Slovensku, Katedra histórie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 153-175

poznámka: lokality jsou průběžně doplňovány