kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Bratislavské oppidum se nacházelo v srdci starého města na břehu Dunaje.

Oppidum bylo značně porušeno mladšími zástavbami a nemohlo být systematicky zkoumáno. Areál se skládal z horního města (20 hektarů) a dolního města (31 hektarů), případně s odlehlou průmyslovou oblastí. Při záchranných výzkumech byly objeveny různé úseky příkopu i možná klešťová brána. Na místě jsou důkazy o výrobě mincí. Místo bylo obsazeno mezi LT C2/D1 a LT D2, opuštění oppida se možná shodovalo s válkou mezi Kelty a Dáky v roce 44 př. Kr.

Akropole byla chráněna hradbou, dřevo-hlinitým valem s čelní stěnou z kamene a příkopem. Součástí hradby byla i brána klešťovitého půdorysu.

Literatura: Pieta, K. ext link 15 2008: Keltské osídlenie Slovenska. Nitra.

Zdroj: oppida.org