kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Oppidum Zemplín - opevněné místo Várhegy

Je o rozloze 2,5 hektarů. Místo bylo současně obsazeno smíšeným keltsko-dáckým obyvatelstvem i jinými etnickými a jazykovými skupinami. V okolí oppida je doložena výroba keramiky a tavení železné rudy.
V Zemplíně byly prozkoumány opevněné hradiště, výrobní osady, pohřebiště (54 hrobů) a obětiště.
Opevnění hradiště v Zemplíně tvořil hliněný val s kamennou konstrukcí.
Výrobní objekty byly situovány v blízkosti hradiště. Zaměřeny byly hlavně na hrnčířskou a metalurgickou produkci.

 

Kultovní místo
K osídlení v pozdním latenu patřilo i obětiště v poloze Kertalja. Na západním okraji sídla na ploše přibližně 70 m2 se při výzkumu zachytila skládka pozdně latenské keramiky a kovových předmětů. Depot měl původně pravděpodobně kruhový tvar o průměru přibližně 9 m a tloušťce 40 cm, přičemž keramika a kovové předměty vytvářely souvislou vrstvu beze stop ohně.
Datování: Pozdní doba laténská LT-D

Literatura
Pieta, K. ext link 15 2008: Keltské osídlenie Slovenska. Nitra. 297

Zdroj: oppida.org