kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

osídlení

 

Lokalita s nálezy malované laténské keramiky

Literatura
Pieta, K. ext link 15 2008: Keltské osídlenie Slovenska. Nitra.

kostrové pohřebiště
Datování: Časná doba laténská (480 – 400/390 let př. n. l.) LT A
Literatura: Kaminská, L. 2018: Dejiny praveku a včasnej doby historickej na Slovensku, Katedra histórie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 153-175

Lokalita: Bernolákovo, Okres Senec, Bratislavský kraj, Slovensko