kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Osídlení v době laténské

- od roku 1930 zkoumáno pohřebiště z pozdní doby halštatské a starší doby laténské - 42 hrobů

Literatura:
Johannes-Wolfgang Neugebauer: Die Kelten im Osten Österreichs. Wissenschaftliche Schriftenreihe Nr. 92/93/94, St. Pölten/Wien 1992.
Johannes-Wolfgang Neugebauer, Peter C. Ramsl: Die frühlatènezeitliche birituelle Nekropole von Pottenbrunn. Schriften des Bernischen Historischen Museums, Bern 1998, S. 255 ff.

Lokalita: Pottenbrunn-Siebenbründl, obvod Sankt Pölten, spolková země Dolní Rakousy, Rakousko