kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

pohřebiště

Datování: časná doba laténská [Lt A / LA] : 450 (/ 480) – 380 př. Kr.

Literatura:
Kaminská, L. 2018: Dejiny praveku a včasnej doby historickej na Slovensku, Katedra histórie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 153-175

Nález maskovité spony s lidskou hlavou, časná doba laténská, průlom 5. a 4. stol. př. n. l.

Lokalita: Bučany, Okres Trnava, Trnavský kraj, Slovensko