kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Osídlení v době laténské

Kuffern je lokalita známá nálezem bronzové nádoby Situla von Kuffern. Byla uložena v mohyle a vyrobena na území dnešní Itálie nebo Slovinska. Na obrazech jsou k vidění výjevy ze života.
Datování: polovina 5. st. př. n. l.

Literatura:

Originál je vidět v Naturhistorischen Museum in Wien ext link 15 a fotografie v on-line sbírkách muzea ext link 15

Lokalita: Kuffern, Okres Sankt Pölten-venkov, spolková země Dolní Rakousy, Rakousko