kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Osídlení v době laténské

V prostoru pískovny bylo nalezeno žárové pohřebiště od doby halštatské přes dobu laténskou od 450 do 15 př. n. l. - 166 hrobů, přes 1000 dalších nálezových celků. Nálezy: meče, kopí, přilby, kopí, štíty, spony, nože, atd. Import mnoha výrobků z Itálie.
V blízkosti pohřebiště bylo zkoumáno i sídliště s dílnami - slévárnami bronzu a zpracováním železa a hutí měděné rudy. Zbytky strusky, dílenský odpad z bronzu a železa i keramika. Skleněnou výrobu nasvědčují i ​​skleněné náramky. Měděné a železné rudy pravděpodobně pocházejí z nedalekých ložisek v Brixleggu.

Literatura:
Amei Lang: Das Gräberfeld von Kundl im Tiroler Inntal. Studien zur vorrömischen Eisenzeit in den zentralen Alpen. Band 2 von: Frühgeschichtliche und Provinzialrömische Archäologie, Materialien und Forschungen, M. Leidorf, 1998

Lokalita: Kundl, Okres Kufstein, spolková země Tyrolsko, Rakousko