kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů

Oppidum Devín se nachází na soutoku Dunaje a Moravy naproti oppidu Braunsberg.

 Má rozlohu ca 9,5 ha. Předpokládá se, že dodnes zřetelný velký severní val, součást středověkého opevnění, byl vybudován už v mladší době laténské. Takto ohraničený areál včetně svahů zaujímá plochu přibližně 9,5 ha.

 

Zdroj: oppida.org