kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Oppidum Devín se nachází na soutoku Dunaje a Moravy naproti oppidu Braunsberg.

Má rozlohu ca 9,5 ha. Předpokládá se, že dodnes zřetelný velký severní val, součást středověkého opevnění, byl vybudován už v mladší době laténské. Takto ohraničený areál včetně svahů zaujímá plochu přibližně 9,5 ha.
Oppidum  Bratislava-Devín bylo důležitým výšinným sídlištěm, na kterém byly nalezeny doklady řemeslné činnosti, zejména kovárny a hrnčířství. Díky poloze nad soutokem řek a v blízkosti křížení obchodních cest je Devín považován za středisko obchodu.

Literatura: Pieta, K. ext link 15 2008: Keltské osídlenie Slovenska. Nitra.  

Zdroj: oppida.org