kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Osídlení Bratislavy v době laténské

 

sídliště

Datování: Střední doba laténská (240/230 – 130/115 let př. n. l.) LT C

 

Nález unikátní mince - statér s nápisem DEVI(L)
Vzácnou mincí je keltský statér s nápisem DEVI[L] na reverzu. Tvar i provedení mincovního kotoučku tohoto statéru je atypické.
Av.: kruhový hrbol, Rv.: dodatečně vyražený nápis DEVI[L] realizovaný latinskou kapitálou
6,26 g; 16,3/14,5 mm860/1000 Au 

Období: pravděpodobně 25–20 před n. l. 

Literatura: Fröhlich, J. 2010: UNIKÁTNY KELTSKÝ STATÉR S NÁPISOM DEVI(L). K SPOLOČENSKO-HOSPODÁRSKEJ ORGANIZÁCII STREDODUNAJSKÝCH KELTOV. Unique Celtic stater with inscription of DEVI(L).), Numismatický sborník 25, 2010, Praha

Depot bratislavských keltských mincí byl nalezen v roce 1923 při kopání základů banky Tatra na Náměstí republiky v Bratislavě. Tento depot obsahoval 82 bratislavských tetradrachem, 324 drachem tzv. simmeringského typu a jednu malou miskovitou minci o hmotnosti 0,21 gramu – na konvexní straně bez ražby a na konkávní straně s několika pukličkami.

V roce 1952 byla objevena baterie hrnčířských pecí. V jedné byl objeven hromadný nález železných předmětů složený z motyky, sekery, dláta a předmětu interpretovaného jako průbojník s tulejí. Datování: LT D1–2.

V roce 2007–2008 na lokalitě Vydrica-Podhradie pod bralom Bratislavského hradu byly nalezeny 4 mince typu Simmering, 6 mincí typu Karlstein, 2 neražené kotoučkovny mince typu Karlstein a značně opotřebovaného tzv. legionářského denáře Marka Antonia z let 32–31 př. n. l. Dále obsahoval i hliněné fragmenty pro zhotovování mincovních kotoučků.

Literatura:
Kaminská, L. 2018: Dejiny praveku a včasnej doby historickej na Slovensku, Katedra histórie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 153-175 
Kraskovská, Ľ. 1962: Nález železných nástrojov v hrnčiarské peci v Bratislave. Archeologické rozhledy 14, s. 340–343
Kotýnek, M. 2020: Laténské depoty železných předmětů ve střední Evropě. Archeologie západních Čech, Západočeské muzeum v Plzni, p. o.

Lokalita: Bratislava

Další nálezy v Bratislavě: Bratislava- Dúbravka (SK) ext link 15Bratislava-Rusovce (SK) ext link 15 | Bratislava (SK) - oppidum ext link 15 |