kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Osídlení v době laténské

V roce 1894 nalezen depot železných předmětů složený ze tří kos, objímky kosy, krojidla, úzké radlice a sekery s tulejí. Datování: LT D

Datování:

Literatura:
Kurz, G. 1995: Keltische Hort- und Gewasserfunde in Mitteleuropa. Stuttgart, s. 149
Urban, O. H. 2006: Ausgewählte latènezeitliche Eisendepotfunde aus Österreich. In: Bataille, G. – Guillaumet, J.-P. (eds.): Les dépôts métalliques au second âge du Fer en Europe tempérée. Actes de la table ronde Glux-en-Glenne, 13–14 octobre 2004. Collection Bibracte 11, s. 83–100. Glux-en-Glenne.

Zdroj: Kotýnek, M. 2020: Laténské depoty železných předmětů ve střední Evropě. Archeologie západních Čech, Západočeské muzeum v Plzni, p. o.

Lokalita: Hainbach - Nußdorf am Haunsberg, Okres Salcburk-okolí, spolková země Salcbursko, Rakousko