kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů

Havránok je archeologická lokalita nad přehradou Liptovská Mara.

Bylo zde objeveno keltské opevnění osady Kotínů s druidskou svatyní z 1. století př. Kr. Odkryta byla obětní šachta s oltáříkem a milodarovými oběťmi, kamenné cesty se sloupořadím. Byly zde nalezeny i keltské napodobeniny antických mincí. Ve 12. až 15. století zde byla slovanská osada, stál zde středověký dřevěný hrádek, opevněný palisádami s příkopem a s obytnou věží.