kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Osídlení v době laténské

Těžbu měděné a železné rudy dokládá jejich zpracování v sousední obci

Literatura:

Lokalita: Brixlegg, Okres Kufstein, spolková země Tyrolsko, Rakousko