kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

osídlení

Hradiště  Slepý Vrch ze starší doby laténské, zřejmě se tu těžila železná ruda. Na dvou hektarech zde bylo hradiště se dvěma pásy opevnění. Uměle vyrovnaný terén vydlážděný kameny.
Lokalita byla vyrabována detektory...

V blízkosti ložiska železné rudy, doklady kovářské výroby - železná struska, polotovary, četné nástroje a železné výrobky
časný latén

Nález železného depotu - časný až střední latén (A-C1)
Hromadné nálezy ozdob z bronzu - Depot ze časné až střední doby laténské - nákrčník, náramky (LT A2)
Nález patky bronzové spony se stylizovanou lidskou hlavou www.keltskehlavy.cz ext link 15

Období: ze starší doby laténské, z 5. století před naším letopočtem

Literatura
Pieta, K. ext link 15 2008: Keltské osídlenie Slovenska. Nitra.
Pieta, K. ext link 15 2007: Der frühlatenezeitliche Burgwall in Horné Orešany, Westslowakei. Slovenská archeológia 55, 295-310
www.hradiska.sk ext link 15

Lokalita: Horné Orešany-Slepý Vrch , Okres Trnava, Trnavský kraj, Slovensko