kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Areál s náznakovými rekonstrukcemi obytných, fortifikačních a kultovních objektů z mladší doby železné a starší doby římské, jedna z nejznámějších a nejdůležitějších lokalit púchovské kultury na Slovensku.

HavránokNa svazích a terasách jihovýchodního výběžku Úložiště, rozsáhlého masivu dominujícího centrální části Liptovské kotliny, se původně rozprostíralo několik řemeslně - rolnických osad. Jejich obyvatelstvo, ovlivněné hmotnou i duchovní kulturou Keltů, udržovalo čilé obchodní styky se severořímskými provinciemi, keltskými oppidy na západě i oblastmi na severu, včetně pobřeží Baltského moře. Unikátní opevněná svatyně se stopami keltských náboženských rituálů sehrávala v době své existence roli duchovního centra, přesahujícího hranice regionu.

Zdroj: www.liptovskemuzeum.sk