kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

V Muzeu římských lázní lze vidět římské pozůstatky města, slavných lázní Aquae Sulis a keltské svatyně

Jsou zde vystaveny:

Artefakty získané z lázní a římského města, sbírka kamenných soch.
Vykopané zbytky hlavního chrámového nádvoří.
Samotné římské lázně - původní římské Velké lázně, které jsou stále lemované olovem a napájeny posvátným pramenem prostřednictvím římských olověných trubek.
Poklad 30 000 stříbrných mincí, nalezený v roce 2012. Mince, o kterých se předpokládá, že pocházejí ze 3. století, byly nalezeny nedaleko římských lázní.

Zdroj: www.romanbaths.co.uk