kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Archeosite, největší archeologické naleziště v Belgii, nabízí 5000letou cestu v minulosti…

Prehistorii dokreslují sídliště z doby neolitu, doby bronzové a doby železné.

Zdroj: www.archeosite.be