kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Osídlení v době laténské

Větší sídliště rozkládající se na území hranic lokalit Neubau - Hörsching - Traun. Podle nálezů a leteckých snímků se sídliště rozkládá na ploše ca 15 ha. Jedná se o jedno z velkých keltských sídel a jedno z největších známých nížinných sídlišť laténské kultury v Rakousku. Velké množství různých nálezů objektů, mincí, mincovních destiček, atd.
Výzkumy: 1955 (pískovna při stavbě letiště), 2005–2006 a 2008 (při stavbě silnice)

Neubau (A) - nález keltských mincí

Literatura:

  • Eduard Beninger: Spätkeltische Hausbauten von Neubau, Gem. Traun. In: Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealvereines. Band 101, Linz 1956, S. 125–166, ooegeschichte.at ext link 15
  • Heinz Gruber: Neue Ausgrabungen in der spätlatènezeitlichen Siedlung von Hörsching-Neubau. In: Erwin M. Ruprechtsberger, Otto Helmut Urban (wissenschaftliche Leitung): Vom Keltenschatz zum frühen Linze. Begleitband zur Ausstellung „Vom Keltenschatz zum frühen Linze“ im NORDICO Stadtmuseum Linz 8.2.–20.5.2013. Linz 2013
  • Danielisová, A. ext link 15 2020: Bohemia at the End of the La Tène Period: Objects, Materials, Chronology, PA 2020 03

Lokalita: Neubau - Hörsching - Traun, Okres Linec-venkov, spolková země Horní Rakousy, Rakousko