kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Protáhlá ostrožna nad vltavským údolím. Opevnění oppida bylo tvořeno kamennou hradbou a pro vstup jsou ještě dnes patrné dvě vstupní brány.

NevěziceOstrožna je přístupná pouze po šíji široké 100 metrů, ostatní strany se místy prudce svažují k řece Vltavě a k potoku.
Na přístupové šíji stálo mohutné dodnes patrné opevnění tvořené mocným náspem s dřevěnou konstrukcí, s čelní žulovou zdí a příkopem vytesaným ve skále.
Pravděpodobně se jednalo o strážní a ochranné centrum při vltavské cestě. U vstupní brány B bylo při archeologickém průzkumu zjištěno, že byla vypálena. Rekonstrukce této brány byla provedena v Archeoparku Prášily, viz ArcheoparkPrasily.cz 

Zdroje:

Encyklopedie Keltů
Archeologický atlas ČR