kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Hradiště

Hradiště má valové opevnění, nejvýraznější na jižní straně, severní a západní má strmé svahy.

Lokalita byla silně poškozena detektorářemi... Nálezy bronzových depotů

Období: Refugium? bylo osídleno v době bronzové, na konci starší a střední doby laténské v tzv. předpúchovském stupni, i osídlení lidem púchovské kultury na konci doby laténské až na počátku doby římské.

Literatura:

www.hradiska.sk ext link 15

Lokalita: Nemecká, Okres Brezno, Banskobystrický kraj, Slovensko