kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

V průběhu let 2021-2022 probíhaly odkryvy na jedné z nejvýznamnějších lokalit na Moravě, rozsáhlé centrální aglomeraci z doby laténské v Němčicích.

Na sídlišti bylo odkryto velké množství dat a informací, mimo jiné nalezena svatyně, sklářská a jantarová dílna, apod.

Podrobnosti o výzkumech jsou publikovány v Encyklopedii Keltů v Čechách, Moravě a ve Slezsku