kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Nález nekropole, pohřebiště

- 1877 nález hrobu válečníka s bohatou výbavou tvořící meč, pochva a kovový opasek, železné hroty kopí, nález štítu a bronzový džbán s uchem vyrobený Etrusky.
- pohřebiště ca stovka hrobů a také kultovní oblast

Datace: Druhá čtvrtina 3. století př. n. l., LT B2/C1
Lokalita: Ceretolo, Casalecchio di Reno (Bologna), Itálie

Nálezy jsou vystaveny v Museo Civico Archeologico di Bologna (I) ext link 15. Fotografie z nálezu z roku 1877 najdete v on-line sbírkách muzea ext link 15