kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Nevelké hradiště náleží době halštatské a ranému středověku - lokalita Zkamenělý zámek.

Podrobnosti Česká Cikánka - Hradiště