kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

osídlení

 

Lokalita s nálezy malované laténské keramiky

Literatura
Pieta, K.  2008: Keltské osídlenie Slovenska. Nitra.

ploché pohřebiště - kostrové s milodary
Datování: starší doba laténská [Lt B1 / LB1 a Lt B2 / LB2]: 380 – 275 př. Kr. 

Literatura: Kaminská, L. 2018: Dejiny praveku a včasnej doby historickej na Slovensku, Katedra histórie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 153-175 

 

Lokalita: Cejkov, okr. Trebišov, Košický kraj, Slovensko