kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Oppidum Bracquemont o rozloze 52 hektarů se nacházelo na okraji útesu a bylo chráněno výsypným valem.

Postupně však bylo zničeno pobřežní erozí. Záchranné výzkumy tak byly v roce 1996 provedeny v nejexponovanějších oblastech. Vykopávky odhalily stopy osídlení ve fázi D2 v době laténské.

 

Zdroj: oppida.org