kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů

Oppidum Boviolles bylo nepochybně hlavním městem města Leuques na konci galské nezávislosti.

Oppidum Boviolles o rozloze asi padesáti hektarů se rozvíjí na západním konci vápencového výběžku přirozeně chráněného více či méně strmými svahy se spádem asi sto metrů.

 

Zdroj: oppida.org