kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Oppidum Boviolles bylo nepochybně hlavním městem kmene Leuci na konci galské nezávislosti.

Oppidum Boviolles o rozloze asi padesáti hektarů se rozvíjí na západním konci vápencového výběžku přirozeně chráněného více či méně strmými svahy se spádem asi sto metrů.

Oppidum bylo osídleno příslušníky kmene Leuci ext link 15

Zdroj: oppida.org