kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Rekonstruovat původní keltský panteon a základní mýty je dnes téměř nemožné, přestože existuje řada studií a knih, které hledají stále nové hypotézy.

Autorka předkládá celoevropský pohled na mytologii Keltů. Vydalo nakladatelství Libri ext link 15, formát A5, 324 stran, kresby, fotografie. Historička a archeoložka J. Vlčková představuje čtenářům svět svébytných keltských mýtů, tak jak je doložen písemnými prameny, archeologickými výzkumy, ale i jejich pozdějším zpracováním