kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Salač, V.: "V tomto příspěvku se z celé rozsáhlé problematiky oppid soustředíme pouze na jejich rozložení v prostoru, porovnání s raně středověkými opevněními a následně se zamyslíme nad termínem oppidální kultura a civilizace."

Závěr: Oppida představují zcela ojedinělý fenomén a dokládají neobyčejné hospodářské a organizační schopnosti keltské společnosti v posledních dvou staletích starého letopočtu. Nelze na ně ovšem pohlížet prizmatem archeologie a historie minulého či předminulého století, tedy jako na regulérní města vystavěná dle antických vzorů a více či méně shodná na území celé laténské Evropy. Oppida se liší jedno od druhého, odlišují se i oppida různých oblastí keltského světa, a to v mnoha směrech, kromě jiného dobou a důvodem svého vzniku, funkcemi, které plnila, i odkazem, který zanechala.

Vladimír Salač: The civilization and the legacy of Celtic oppida

Publikováno: Archeologie ve středních Čechách 25/1, 2021, str. 81–109, odkaz