kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

V blízkosti hradiště Udrina se v lesích prozkoumalo místo s pozůstatky ohniště, do kterého bylo vloženo mnoho různých předmětů - bronzové plastiky, spon, kostí, atd.

UdrinaV rámci širšího prostoru středolaténské sídlištní aglomerace hradiště Udrina se podařilo identifikovat objekt s koncentrací keramiky, spálených kostí a deformovaných, nadrobno rozlámaných a ohněm silně poškozených předmětů. Mezi nimi jsou zastoupeny součásti oděvu, a výstroje. Rozbité a silně přepálené jsou také fragmenty (zatím neurčených) kostí a keramiky. V našem prostředí jsou unikátní (aplikovány) bronzové plastiky a bronzová nádoba nepochybně antického původu. Podle dobře datovaných spon a součástí opasků nález patří do závěru staršího středolaténského stupně (LT C1b). Jako výklad nálezu přichází v úvahu lokální obětní místo se spalováním obětin nebo o (dva) netypicky uložené resp. rozptýlené hrobové celky dosud neznámého typu.

Zdroj: http://archeol.sav.sk/