kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů

Významné hradiště v jižní části Strážovských vrchů, nedaleko stříbronosné oblasti v okolí Valaské Belé, o rozloze 9 ha

(okr. Bánovce nad Bebravou)

Fortifikační systém má z přístupné strany tři pásma opevnění, přičemž nejmenší vnitřní val opevňující akropoli, postavený z kamenů, je možná mladší (pozdní a ranně středověký). Většina získaných nálezů patří do stupňů Cl a C2. Hojně je zastoupeno hlavně kovářství, včetně výroby nástrojů a železných spon.