kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Významné hradiště v jižní části Strážovských vrchů, nedaleko stříbronosné oblasti v okolí Valaské Belé, o rozloze 9 ha

Fortifikační systém má z přístupné strany tři pásma opevnění, přičemž nejmenší vnitřní val opevňující akropoli, postavený z kamenů, je možná mladší (pozdní a ranně středověký). Většina získaných nálezů patří do stupňů LT C1 a C2. Hojně je zastoupeno hlavně kovářství, včetně výroby nástrojů a železných spon.

V roce 2006 nalezen depot šesti železných specializovaných nástrojů určených k léčebným výkonům. Jsou to speciální (medicínské) nástroje, původně osazené v dřevěné násadě (dlátko, spirálový vrták, hrot, speciální nože).

LiteraturaPieta, K. ext link 15 2008: Keltské osídlenie Slovenska. Nitra, s. 203

Lokalita: Slatina nad Bebravou - Udrina, okr. Bánovce nad Bebravou, Trenčínský kraj,