kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Archeologové našli u obce Hörsching nedaleko Lince více než čtyřicet zlatých mincí z mladší doby železné. Ty pravděpodobně pocházejí z Čech.

Jedná se o duhovky - mušlovité statéry, zlaté mince bez jakéhokoli motivu, na nichž je místo vyraženého nápisu či reliéfu jen kulová vyvýšenina. Tyto mince vyráběli Bójové na území Čech.

Zdroj: rozhlas