kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Hradiště Věnec pochází z pozdní doby halštatské až časné doby laténské.

Bylo vybudováno opevňovací technikou, která spočívala v propojení kamenných valů s přírodními skalními bloky.

Podrobnosti Encyklopedie Keltů Zálezly - Hradiště Věnec