kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

 sídliště, pohřebiště

 

zlatý nákrčník (torques),

Datování: přelom 5. a 4. st. př. n. l., časná doba laténská [Lt A / LA] : 450 (/ 480) – 380 př. Kr. 

Literatura: Kaminská, L. 2018: Dejiny praveku a včasnej doby historickej na Slovensku, Katedra histórie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 162

Lokalita: Myjava, Okres Myjava, Trenčínský kraj, Slovensko