kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Oppidum Murs je malý chráněný výběžek mezi dvěma větvemi toku Murs.

Je o rozloze 15 hektarů. Lokalita byla osídlena již od neolitu a bylo zde sídlo kmene Bituriges.

Oppidum Murs je spojováno s kmenem Bituriges ext link 15.

Zdroj: oppida.org