kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Limes Romanus - systém opevnění chránící Římskou říši.

Soustava opevnění se skládala z těchto částí:

Hadriánův val
(Limes Britannicus) – dnes severní Anglie, jižně od skotských hranic
Antoninův val – dnešní Skotsko, na sever od Hadriánova valu
Hornogermánský a raetský limes – v dnešním Německu mezi řekami Rýn a Dunaj
Dolnogermánský limes – v dnešním Německu a Nizozemsku podél Rýna
Dunajský limes – podél řeky Dunaj od Bavorska po deltu řeky do Černého moře. Je dělen na:
Norický limes
Panonský limes
Dácký limes
Moeský limes

U hranic vznikala města, vojenské tábory, apod. Při výpadech za hranice přišli římští vojáci i na území Moravy, např. do Mušova, Brna, Olomouce, atd.

Roman Empire 125w
Mapa zobrazuje situaci v roce 125 n. l., kdy Římané ovládali území obývané i keltskými kmeny.