kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Hadriánův val - Vallum Aelium - Hadrian's Wall je opevnění, hradba, zeď a 17 pevností, postavené římským vojskem napříč severní Anglií.

Hadriánův val je v délce 117,5 km. Val tvořil 300 let severní hranici římské říše, tzv. Limes Britannicus. Byl postaven v letech 122-128 na rozkaz římského císaře Hadriána.

Od roku 1987 jsou zbytky valu zařazeny na Seznam světového dědictví UNESCO.

Hadrians Wall maphadrianuv val 2