kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Hradiště Alte Burg u Langenenslingenu mohlo být používáno jako kultovní nebo shromažďovací místo pro místní obyvatelstvo.

Nachází se 9 kilometrů od významného sídla z doby halštatské a rané doby laténské, Heuneburgu ext link 15. Plocha asi 2 hektarů je uzavřena směrem na severovýchod dvěma vnějšími valy, hlubokým příkopem a velkým hlavním valem.
Datování: 7. až 5. století před naším letopočtem