kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

 Heuneburg je prehistorické hradiště u řeky Dunaje v Hundersingenu.

Osídleno bylo již v době bronzové. Je považováno za jedno z nejvýznamnějších raně keltských center ve střední Evropě. Kromě opevněného sídla, hradiště se zde nacházejí rozsáhlé pozůstatky osídlení a pohřebišť z několika staletí. Opevněné hradiště měří asi 300 x 150 m. Stálo na strategicky umístěném horském výběžku, který se strmě zvedá 40 m nad Dunajem.

Jsou zde mohyly, hroby, domy, řemeslné dílny, atd. V roce 2010 objevili archeologové při vykopávkách keltského hřbitova na hradišti v Heuneburgu velmi dobře zachovanou pohřební komoru obsahující zlaté a jantarové šperky.

Lokalita: Hundersingen, Zemský okres Sigmaringen, Německo