kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Ve druhé polovině 19. století byly na Winternheimer Berg nalezeny votivní předměty.

Winternheimer Berg - nalezeny dva věnující nápisy a několik votivních darů, které poukazují na existenci důležité svatyně, chrámu pro boha Marse Leucetia ext link 15 a Nemetonu ext link 15. Jeden z nápisů je na 18,5 cm x 10 cm velké a přibližně 3 mm tlusté obdélníkové desce z bílého kovu, která byla nalezena v roce 1884. Monumentální nápis na studni, který byl nalezen v roce 1852 v Klein-Winternheim, ukazuje, že bůh Mars Leucetius musel mít v této svatyni svůj vlastní chrám. Nápis byl původně na 4 vápencových deskách, z nichž byly nalezeny dvě prostřední, každá 1,08 m vysoká a 0,70 m široká. Svatyně Mars Loucetius v Klein-Winternheim, byla svatyní kmene  Aresaces ext link 15. Tyto dva nápisy jsou nyní v Landesmuseum Mainz ext link 15.

Literatura:
Jakobi, Hans: Mogontiacum. das römische Mainz. Mainz 1996.
Steinmann, Wolfgang: Keltische und römische Einflüsse im Raum Klein-Winternheim und Ober-Olm. In: 900 Jahre Klein-Winternheim. Klein-Winternheim 1999, S. 57.

V letech 2021/22 bylo při rozšiřování průmyslového areálu objeveno dosud neznámé, 7 hektarové keltské sídliště z doby halštatské (doba železná) z doby kolem roku 800 až 450 před naším letopočtem. Lokalita je svými nálezy unikátní.