kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Landesmuseum Mainz má v expozici mnoho keltských nálezů.

Najdete zde např. předměty z keltských knížecích hrobů a jediného keltského skleněného psa na světě nebo nálezy ze svatyně Klein-Winternheim (D) ext link 15.

Prehistorické sbírky poskytují úvod do raných kultur a společností od paleolitu až po počátky římského období. Jako jeden z centrálních regionů Evropy jsou zde v Rheinhessenu zvláště patrné rozmanité kulturní vlivy a změny za více než 20 000 let lidské a kulturní historie.

Odkaz: landesmuseum-mainz.de ext link 15