kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Ve Švýcarsku se Keltové v období laténské kultury od ca 5. st. - 1 st. př. n. l. vyskytovali na celém území. 

Díky významným nálezům v lokalitě La Tène (CH) ext link 15 se období Keltů nazývá doba laténská.

Na území Švýcarska se vyskytovaly tyto keltské kmeny:  •   ext link 15  •  •   • Uberi ext link 15 •  Seduner ext link 15 •  Veragrer ext link 15  • Nantuates ext link 15

Oppida:  •   •