kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Oppidum Gründberg bylo umístěno na hřebenu Gründberg, který se nachází na severozápadním okraji města Linz.

Lokalita o velikosti ca 60 ha. Opevnění s dvojitou hradbou. Nejsevernější ze dvou valů měl typickou keltskou klešťovou bránu.
V roce 1997 byla v náspu jižní stěny nalezeny čtyři železné depoty:

  1. byl nalezen v tělese valu a vážil ca 20 kg, obsahoval klíč, pět kování nábojů kol, pět kladiv, kovadlinu a čtyři železné fragmenty.
  2. byl nalezen v tělese valu a vážil ca 10 kg - zohýbané kování kola v několika fragmentech, dva meče s pochvou, rožeň, výhňovou lopatku, vidlici na maso, kladivo, sekeru a železný fragment.
  3. byl nalezen v tělese valu a vážil ca 21 kg, obsahoval zohýbané kování kola, dva závěsy kotle, dva náboje kol, sekery, kladiva, kleští, trojzubce, hrotu a klíče.
  4. byl nalezen v destrukci části hradby - dvě železné hřivny.

Datování: LT D1

Literatura
Christine Ertel, Otto Helmut Urban, Erwin M. Ruprechtsberger: Keltische Eisendepotfunde vom Gründberg. In: Archäologie Österreichs. 8/2, Wien 1998, S. 34 f.
Urban, O. H. – Ruprechtsberger, E. M. 1997: Keltischen Eisendepotfunde vom Gründberg. Archäeologie Österreichs 8,2, s. 35–37.
Urban, O. H. – Ruprechtsberger, E. M. 1998: Der Gründberg. In: Berge - Beile - Kelteschanz. Katalog zur Ausstellung im NORDICO-Museum Linz, s. 59–63. Linz.
Kotýnek, M. 2020: Laténské depoty železných předmětů ve střední Evropě. Archeologie západních Čech, Západočeské muzeum v Plzni, p. o.

Zdroj: oppida.org

Lokalita: Linz - Pöstlingberg - Gründberg, obvod Linz, spolková země Horní Rakousy, Rakousko