kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Oppidum Gourzon bylo umístěnona náhorní plošině a pokrývalo plochu 22 hektarů s výhledem na údolí Marne.

Lokalita byla obsazena již od neolitu.

Oppidum Gourzon je spojováno s kmenem Remi ext link 15.

Zdroj: oppida.org