kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

osídlení

 

pohřebiště - Kostrový hrob č. 31 s bohatou výbavou bojovníka - s keramickými milodary - nádoby, meč, štít, kopí
Datování: časná doba laténská [Lt A / LA] : 450 (/ 480) – 380 př. Kr. 

ploché pohřebiště - kostrové s milodary
Datování: starší doba laténská [Lt B1 / LB1 a Lt B2 / LB2]: 380 – 275 př. Kr. 

Literatura:
Kaminská, L. 2018: Dejiny praveku a včasnej doby historickej na Slovensku, Katedra histórie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 157
Bujna, J. 1989: Das latènezeitliche Gräberfeld bei Dubník. I. Slovenská archeológia 37, 1989, 245-354.

Lokalita: Dubník, Okres Nové Zámky, Nitranský kraj, Slovensko