kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Drynemeton - Drunemeton -"posvátná půda" "svaté místo dubu"

 

Drynemeton - Drunemeton se nacházel zhruba třicet kilometrů jihozápadně od Ankyry ext link 15 - umístění není přesné, dosud neznámé. Zde se konala shromáždění rady 300 stařešinů vybíraných ze všech kmenů v Galatii ext link 15. Je pravděpodobné, že se jednalo o posvátný dubový háj, protože název znamená v galštině "svatyně dubů".