kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Landesmuseum Württemberg má ve svých expozicích velké množství nálezů.

Mezi nejpozoruhodnější sbírkové předměty z laténské doby patří stříbrný prsten z Trichtingenu a dřevěné figurky zvířat z Viereckschanze ve Fellbach-Schmiden ext link 15. Dále např. picí roh z Hochdorfu ext link 15, apod.

Zdroj: www.landesmuseum-stuttgart.de ext link 15