kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Antická literatura, která popisuje či zmiňuje Kelty, Galy

 

Caesar, Gaius, Iulius (okolo 50 před Kristem) – žil v letech 100-44 před Kristem: Zápisky o válce galské (Commentarii de bello galico)

Diodor, žil ca 150-100 před Kristem: Dějiny světa/Historická knihovna (Bibliotheké historiké)
Dionýsios z Halikarnássu (2. pol. 1. stol. př. n. l.): Římské starožitnosti (Antiquitates Romanae)
Hekataios z Mílétu, žil v letech 560/550 – 476 před Kristem: Cesta kolem světa (Descriptio terrae)
Hérodotos, žil v letech 484-434 přede Kristem: Historie (Histories apodexis)
Livius, žil v letech 59 před Kristem – 17 našeho letopočtu: Římské dějiny (Ab urbe condita libri)
Lucanus (39 n. l. - 65 n. l.): Občanská válka (Bellům civile)
Plinius, starší, žil v letech 23/24-79 našeho letopočtu: Přírodní dějiny (Naturalis história)
Polybios, žil v letech ca 200-120 před Kristem: Dějiny (Historiai)
Pomponius Mela (1. pol. 1. stol. n. l.): Popis země/Landerbeschreibung (De chorographia libri tres)
Poseidónios z Apameie (135-51/50 př. n. l.): Dějiny (Historiae)
Strabon, žil v letech 64/63 před Kristem – 19 našeho letopočtu: Geografie (Geógrafika)
Ptolemaios, žil po roce 100 našeho letopočtu: Geografie (Geographica)
Tacitus, Gaius Iulius, žil v letech 55-120 našeho letopočtu: Germánie/Anály (Germania/Annales)
Velleius Paterculus (20 př. n. l.-?): Římské dějiny (História Romana)