kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Batávské povstání v letech 69-70 n. l.

Proti římské nadvládě se vzbouřil spojenecký kmen Batávů, žijící na území dnešního Nizozemska. Batávy podpořily i další germánské kmeny - Kaninefátové, Frísové, Lingoni a Treveri ext link 15, ale Římanům se podařilo roku 70 vzpouru potlačit. Povstalci ničili římské pevnosti na Rýnu a římská sídliště.