kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Už v době bronzové lidé intenzivně cestovali přes La Manche – a nejen obchodníci či válečníci.

Studie Large-scale migration into Britain during the Middle to Late Bronze Age byla publikovaná v časopise Nature a dokládá migraci do Británie již v době bronzové.
Nová studie dokládá, že příchozí v jižní Británii mezi léty 1300–800 před Kristem tvořili zhruba polovinu genetického původu pozdějších populací. Analýza DNA téměř 800 pravěkých lidí ukázala i to, že keltské jazyky se do Anglie dostaly mnohem dříve, a také to, že lidé na ostrově lépe snášeli mléko. Na výzkumu se podíleli vědci z pražského Archeologického ústavu AV ČR a Národního muzea.

Díky této studii proběhla genetická charakteristika více než 100 jedinců z území ČR datovaných od neolitu po dobu laténskou. Přestože studie přináší nové poznatky především o území Británie, získaná data naznačují populační pohyby mezi různými částmi evropského kontinentu a potvrzují, co archeologové už dlouho předpokládali – že pozdní doba bronzová byla obdobím intenzivních a trvalých kontaktů mezi mnoha různými komunitami.
Poznatky svědčí proti šíření keltských jazyků do Británie až v době železné – populární hypotéze, tzv. ‚Celtic from the East‘ – a zvyšují pravděpodobnost jejich příchodu v pozdní době bronzové z dnešní Francie – zřídka diskutovaného scénáře, tzv. ‚Celtic from the Centre‘.

Zdroj: TZ ARUP ČAS a NM a Nature.com