kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

V mohyle byly uloženy ostatky ženy, u které byly mistrně zdobené zlaté šperky a další cenné předměty, včetně zboží dovezeného ze vzdálených oblastí Evropy.

V 50. letech 20. století byly při těžbě písku a štěrku odkryty tři erodované monumentální pohřební mohyly z keltských dob s kruhovým příkopem. Hrob pochází z tzv. raného laténského období kolem roku 370 před naším letopočtem. Zesnulá byla dospělá žena, která patřila ke společenské elitě a zastávala také náboženské a kultovní povinnosti jako kněžka, léčitelka nebo věštkyně. Mezi nálezy byla zlatá spona s železnou konstrukcí a korálovým vykládáním. Max. délka 37,5 mm
Honosný hrob elity

Tři mohyly byly v roce 1999 rekonstruovány v původních rozměrech. Po pahorku princezny se můžete projít, což vám poskytne jedinečně inscenovaný pohled do pohřební komory. Hrob se nachází na místě evropského kulturního parku Bliesbruck-Reinheim.

Literatura:
Nathalie Peter 2013: Archäologie Südwestdeutschlands. Das Kleinaspergle und die Prunkgräber der Frühlatènezeit, dostupné on-line ext link 15